<tbody id="btjzt"><noscript id="btjzt"></noscript></tbody>
  <tbody id="btjzt"><track id="btjzt"></track></tbody>
  <button id="btjzt"></button>

  專(zhuān)業(yè)解析【老版跑狗】

  188期老版跑狗一字記之曰:【立】
  詩(shī)雲: 英雄見(jiàn)慣也平常,循循善誘最理想。
  樹(shù)立榜樣,不做偶像,英雄見(jiàn)慣也平常
  身教言傳,各擅勝場(chǎng),循循善誘最理想!
  玄機測字:《維》
  解:樹(shù)立榜樣,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:?;ⅠR羊狗豬


  187期老版跑狗一字記之曰:【燈】
  詩(shī)雲: 十全十美夢(mèng)難全,雄霸獸壇自稱(chēng)王。
  性頑貪耍,心猿意馬,十全十美夢(mèng)難全。
  蜿蜓曲折,月作明燈,雄霸獸壇自稱(chēng)王!
  玄機測字:《獸》
  解:雄霸獸壇自稱(chēng)王,野獸:鼠虎兔龍蛇猴。
  綜合取肖:鼠兔龍蛇猴


  185期老版跑狗一字記之曰:【飲】
  詩(shī)雲: 吃喝本能求生存,志比天高怎如愿。
  饑餐渴斂,理所當然,吃喝本能求生存。
  肚皮易飽,欲壑難填,志比天高怎如愿!
  玄機測字:《歡》
  解:肚皮易飽,欲壑難填,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠?;⒑锕?span style="\'background-color:" #FFFF00\'>豬


  184期老版跑狗一字記之曰:【神】
  詩(shī)雲: 不是猴來(lái)不是神,人逢喜事精神爽。
  夢(mèng)繞云山,章逢一九,不是猴來(lái)不是神。
  家園望遠,天字出頭,人逢喜事精神爽!
  玄機測字:《喜》
  解:夢(mèng)繞云山,山肖:鼠虎兔羊猴雞豬。
  綜合取肖:鼠虎兔羊猴雞


  182期老版跑狗一字記之曰:【請】
  詩(shī)雲: 相扶持逢兇化吉一往焦前
  利之所在,那怕犯險,今期生肖北方找!
  泥足深陷,一往焦前,相扶持逢兇化吉?
  玄機測字:《陷》
  解:泥足深陷,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠牛猴狗豬


  180期老版跑狗一字記之曰:【喜】
  詩(shī)雲: 走四方實(shí)力雄厚得道法高
  山以凌尺,得道法高,走四方實(shí)力雄厚!
  風(fēng)調雨順,坎坷道路,人逢喜事精神爽?
  玄機測字:《田》
  解:風(fēng)調雨順,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:龍蛇馬羊雞


  179期老版跑狗一字記之曰:【神】
  詩(shī)雲: 赫然經(jīng)小四推薦神州添色
  萬(wàn)里春歸,神州添色,玉手和堙弄一枝!
  紅袖點(diǎn)燈,花紅柳綠,赫然經(jīng)小四推薦?
  玄機測字:《點(diǎn)》
  解:萬(wàn)里春歸,神州添色,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔蛇馬羊雞


  178期老版跑狗一字記之曰:【訊】
  詩(shī)雲: 四面八方皆有應誰(shuí)敢與我
  宦游直送,浮躁生氣,今日問(wèn)訊誰(shuí)之事!
  才高八斗,誰(shuí)敢與我,四面八方皆有應?
  玄機測字:《皆》
  解:才高八斗,文肖:鼠免龍羊雞豬。
  綜合取肖:鼠免龍羊


  177期老版跑狗一字記之曰:【知】
  詩(shī)雲: 身穿麟甲是先鋒綠水青山
  人莫知其,五更歸時(shí),黑鳳山怪藕袈裟!
  綠水青山,內坑一蛋,身穿鱗甲是先鋒?
  玄機測字:《鱗》
  解:綠水青山,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇羊雞


  176期老版跑狗一字記之曰:【傳】
  詩(shī)雲: 一路風(fēng)塵出乾坤稱(chēng)是猛將
  行俠儀義,春風(fēng)傳意,潭水無(wú)風(fēng)十六磨!
  金風(fēng)未動(dòng),稱(chēng)是猛將,一路風(fēng)塵出乾坤?
  玄機測字:《將》
  解:金風(fēng)未動(dòng),稱(chēng)是猛將,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:牛馬羊狗豬


  173期老版跑狗一字記之曰:【芝】
  詩(shī)雲: 花開(kāi)四朵換千金,古來(lái)苒事貴天生。
  莉芝芳州,故人回首?;ㄩ_(kāi)四朵換千金。
  云海何虛,五研荒田。古來(lái)苒事貴天生。
  玄機測字:《畝》
  解:古來(lái)苒事貴天生,五福生肖:鼠虎兔龍蛇猴。
  綜合取肖:鼠虎兔蛇猴


  170期老版跑狗一字記之曰:【飲】
  詩(shī)雲: 特碼猜出是美人美不勝收
  月白屈清,孤身一人。何妨率杯邀月飲?
  酒解千愁,醉卿路繭。焦腮焦故雒遏間?
  玄機測字:《沖》
  解:孤身一人,獨字生肖:鼠?;⑼民R羊。
  綜合取肖:鼠?;⑼民R


  169期老版跑狗一字記之曰:【叫】
  詩(shī)雲: 浪子回頭金不換必有出路
  焦虛容身,唯有外逃,雄霸獸壇自稱(chēng)王!
  謫者生存,必有出路,浪子回頭金不換?
  玄機測字:《逃》
  解:雄霸獸壇自稱(chēng)王,野獸:鼠虎兔龍蛇猴。
  綜合取肖:鼠虎兔龍蛇


  168期老版跑狗一字記之曰:【尋】
  詩(shī)雲: 不去埋堆貓雄基出霎心岫
  小鳥(niǎo)依人,如何前錄,不去埋堆狗維墓!
  既焦所住,出震心岫,何去何徙成疑間?
  玄機測字:《搶》
  解:小鳥(niǎo)依人,小肖:鼠兔龍蛇猴雞。
  綜合取肖:鼠龍蛇猴雞


  166期老版跑狗一字記之曰:【國】
  詩(shī)雲: 綠竹根插地上,四五易遂欲斷魂。
  仲尼之世,主勢補君。綠竹幾根插地上。
  隨制飲酒,揚波使官。四五易遂欲斷魂。
  玄機測字:《欲》
  解:綠竹幾根插地上,地肖:蛇羊雞狗鼠虎。
  綜合取肖:蛇羊狗鼠虎


  160期老版跑狗一字記之曰:【打】
  詩(shī)雲: 欺凌弱小太霸道,止戈未必要勤武。
  得財焦用,打死燕怨,人善我取登畬嫌。
  眼晃心謀,不奢不厥,小人食財必犯險!
  玄機測字:《咪》
  解:眼晃心謀,不奢不厥,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠牛猴狗豬


  159期老版跑狗一字記之曰:【溢】
  詩(shī)雲: 焦欲則剛有有怕心鄙如麻
  睪棋不定,心猿意愚,難舍難離怎放下!
  患得患失,心亂如麻,焦欲則剛有有怕?
  玄機測字:《舉》
  解:患得患失,心亂如麻,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠?;⒑?span style="background-color: #FFFF00">狗豬


  156期老版跑狗一字記之曰:【請】
  詩(shī)雲: 相扶持逢兇化吉一往焦前
  利之所在,那怕犯險,今期生肖北方找!
  泥足深陷,一往焦前,相扶持逢兇化吉?
  玄機測字:《陷》
  解:泥足深陷,一往焦前,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠?;⒑锕?span style="background-color: #FFFF00">豬


  155期老版跑狗一字記之曰:【拒】
  詩(shī)雲:日色高升月低微頂天立地
  深居簡(jiǎn)出,睛勿騷援。謝經(jīng)探舫拒相邀。
  足不出戶(hù),只能速眺。天空海闇任逍遙!
  玄機測字:《煙》
  解:深居簡(jiǎn)出,家禽:牛馬羊雞狗豬。
  綜合取肖:牛馬羊狗豬


  154期老版跑狗一字記之曰:【訊】
  詩(shī)雲: 四面八方皆有應誰(shuí)敢與我
  宦游直送,浮躁生氣,今日問(wèn)訊誰(shuí)之事!
  才高八斗,誰(shuí)敢與我,四面八方皆有應?
  玄機測字:《皆》
  解:才高八斗,文肖:鼠免龍羊雞豬。
  綜合取肖:鼠免龍雞豬


  153期老版跑狗一字記之曰:【神】
  詩(shī)雲: 赫然經(jīng)小四推薦神州添色
  萬(wàn)里春歸,神州添色,玉手和堙弄一枝!
  紅袖點(diǎn)燈,花紅柳綠,赫然經(jīng)小四推薦?
  玄機測字:《點(diǎn)》
  解:萬(wàn)里春歸,神州添色,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇馬羊


  152期老版跑狗一字記之曰:【知】
  詩(shī)雲: 身穿麟甲是先鋒綠水青山
  人莫知其,五更歸時(shí),黑凰山怪窮袈裟!
  綠水青山,內坑一蛋,身穿鱗甲是先鋒?
  玄機測字:《鱗》
  解:黑凰山怪窮袈裟,山肖:鼠虎兔羊猴雞豬。
  綜合取肖:鼠虎兔羊雞豬


  148期老版跑狗一字記之曰:【芝】
  詩(shī)雲: 花開(kāi)四朵換千金,古來(lái)苒事貴天生。
  貓芝芳州,故人回首?;ㄩ_(kāi)四朵換千金。
  霎海何虛,五研荒田。古來(lái)苒事貴天生。
  玄機測字:《畝》
  解:古來(lái)苒事貴天生,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:?;ⅠR羊狗


  145期老版跑狗一字記之曰:【限】
  詩(shī)雲: 坎坷皆因焦腳走,立志鍛煉也成仙。
  樓托情限,吹噓數重??部澜砸蚪刮?。
  自茲情侶,燕傻能鐘。立志鍛悚也成仙。
  玄機測字:《情》
  解:立志鍛悚也成仙,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:龍蛇馬羊雞


  144期老版跑狗一字記之曰:【叫】
  詩(shī)雲: 浪子回頭金不換必有出路
  焦虛容身,唯有外逃,雄霸獸壇自稱(chēng)王!
  謫者生存,必有出路,浪子回頭金不換?
  玄機測字:《逃》
  解:焦虛容身,唯有外逃,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠虎猴狗豬


  143期老版跑狗一字記之曰:【尋】
  詩(shī)雲: 不去埋堆貓維摹出霎心岫
  小鳥(niǎo)依人,如何舫錄,不去埋堆狗帷草!
  既舞所住,出霎心岫,何去何徙成疑間?
  玄機測字:《搶》
  解:小鳥(niǎo)依人,小肖:鼠兔龍蛇猴雞。
  綜合取肖:鼠兔龍猴雞


  142期老版跑狗一字記之曰:【陷】
  詩(shī)雲: 莫非前世沒(méi)精德不逼疏忽
  泥足深陷,焦法自拔,呼救焦援魯命軍!
  不遇疏忽,竟要重鄙,莫非前世沒(méi)精德?
  玄機測字:《勁》
  解:泥足深陷,焦法自拔,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠牛猴狗豬


  141期老版跑狗一字記之曰:【國】
  詩(shī)雲: 綠竹根插地上,四五易遂欲斷魂。
  仲尼之世,主閾愨君。綠竹幾根插地上。
  隨制飲酒,錫波使官。四五易遂欲斷魂。
  玄機測字:《飲》
  解:四五易遂欲斷魂,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠?;⒑?span style="background-color: #FFFF00">狗豬


  140期老版跑狗一字記之曰:【失】
  詩(shī)雲: 人生有失必有得宜精隆德
  明知死路,避之則吉,虎落平陽(yáng)得涸桔!
  虛虛撞板,宜稍隆德,人生有失必有得?
  玄機測字:《航》
  解:避之則吉,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇羊雞


  139期老版跑狗一字記之曰:【搬】
  詩(shī)雲: 二四七百川倒流,十黠五黠急畤雨
  知城逛退,判畤毯者。返程起落富有到。
  且隨緣官,最少煩悄。無(wú)災無(wú)難活到老。
  玄機測字:《鍛》
  解:無(wú)災無(wú)難活到老,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:龍蛇馬羊雞


  133期老版跑狗一字記之曰:【界】
  詩(shī)雲: 傲祝同愛(ài)炫耀,招來(lái)妒忌焦必要。
  方便之明,大開(kāi)眼界。傲祝同儋愛(ài)炫耀。
  銅臭雌掩,爭相朝拜。招來(lái)妒忌焦必要。
  玄機測字:《銅》
  解:方便之明,大開(kāi)眼界,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:?;ⅠR羊


  132期老版跑狗一字記之曰:【景】
  詩(shī)雲: 莫教鬻勤好鳳景一片安察
  清清小溪,福澤生霉,滋眷寓物草木癸!
  水平如鏡,一片安察,莫教鶩勤好鳳景?
  玄機測字:《區》
  解:清清小溪,小肖:鼠兔龍蛇猴雞。
  綜合取肖:鼠兔蛇猴雞


  131期老版跑狗一字記之曰:【鑫】
  詩(shī)雲: 金枝玉萊最蟜貴三前九後
  一焉平川,虛輿委蛇,老少脊聚猜特碼,
  亢能有悔,投鼠忌器,五顏六色各自柴。
  玄機測字:《需》
  解:五顏六色各自柴,獨字生肖:鼠?;⑼民R羊。
  綜合取肖:鼠虎兔馬羊


  130期老版跑狗一字記之曰:【繩】
  詩(shī)雲: 十年寒窗將逼去,玉字澄清寓裹挾。
  草繩作蛇,皆因寂寞。十年寒窗將逼去。
  活不投廣,半句嫌多。玉字澄清苒裹挾。
  玄機測字:《機》
  解:草繩作蛇,皆因寂寞,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:?;⒑锕坟i


  129期老版跑狗一字記之曰:【偶】
  詩(shī)雲: 至理名言貌不隼,耳口相傅豈可信
  覆巢之下,也有完卵,至理名言說(shuō)不隼。
  眼晃急寅,拒受愚弄,耳口相傅登可信!
  玄機測字:《徨》
  解:覆巢之下,也有完卵,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔蛇馬羊雞


  127期老版跑狗一字記之曰:【景】
  詩(shī)雲: 莫教鬻勤好鳳景一片安察
  清清小溪,福澤生震,滋眷寓物草木榮!
  水平如鏡,一片安察,莫教蔫勤好鳳景?
  玄機測字:《區》
  解:清清小溪,小肖:鼠兔龍蛇猴雞。
  綜合取肖:鼠兔龍猴雞


  126期老版跑狗一字記之曰:【眈】
  詩(shī)雲: 昔日腮情壹串串,壹生孝思永流傅。
  眈天望地,焦所事事。昔日情壹串串。
  得逼且逼,毫焦意羲。壹生孝思永流傅。
  玄機測字:《羲》
  解:得逼且逼,毫焦意羲,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠?;⒑?span style="background-color: #FFFF00">狗豬


  123期老版跑狗一字記之曰:【景】
  詩(shī)雲:莫教鬻勤好鳳景一片安察
  清清小溪,福澤生雷,滋豢寓物草木癸!
  水平如鏡,一片安察,莫教蔫勤好夙景?
  玄機測字:《區》
  解:清清小溪,小肖:鼠兔龍蛇猴雞。
  綜合取肖:鼠兔龍蛇


  122期老版跑狗一字記之曰:【座】
  詩(shī)雲: 山窮水盡疑無(wú)路遇目不忘
  嘴尖齒利,遇目不忘,山窮水盡疑無(wú)路!
  小山幾座,貴人指點(diǎn),力大似牛二當三?
  玄機測字:《目》
  解:嘴尖齒利,遇目不忘,聰明生肖:鼠兔猴雞蛇狗。
  綜合取肖:鼠兔猴雞


  120期老版跑狗一字記之曰:【炙】
  詩(shī)雲: 蘭花小姐找奴才不約而同
  堅持不放,沒(méi)法輕松。莫譄少壯不用功。
  天意作弄,雨勇燒通。炙手可熟才知痛!
  玄機測字:《機》
  解:天意作弄,雨勇燒通,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:?;⒑锕坟i


  117期老版跑狗一字記之曰:【淳】
  詩(shī)雲: 瞳遐孽債得清靜本焦情
  生有畤,死有命,是生是死天注定!
  兢天朧,本焦情,聵遺孽債得清靜?
  玄機測字:《贖》
  解:是生是死天注定,天肖:兔馬猴豬牛龍。
  綜合取肖:兔馬猴豬牛


  115期老版跑狗一字記之曰:【繩】
  詩(shī)雲: 十年寒窗將逼去,玉字澄清寓裹挾。
  草繩作蛇,皆因寂寞。十年寒窗將逼去。
  活不投樓,半句嫌多。玉字澄清苒裹挾。
  玄機測字:《機》
  解:活不投樓,半句嫌多,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:?;⒑锕坟i


  112期老版跑狗一字記之曰:【打】
  詩(shī)雲: 欺凌弱小太霸道,止戈未必要勤武。
  得財焦用,打死焦怨,人弈我取登畬嫌。
  眼是心謀,不奪不厥,小人食財必犯險!
  玄機測字:《咪》
  解:小人食財必犯險,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠?;⒑?span style="background-color: #FFFF00">狗豬


  108期老版跑狗一字記之曰:【叫】
  詩(shī)雲: 浪子回頭金不換必有出路
  焦虛容身,唯有外逃,雄霸獸壇自稱(chēng)王!
  通者生存,必有出路,浪子回頭金不換?
  玄機測字:《逃》
  解:雄霸獸壇自稱(chēng)王,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:?;ⅠR狗豬


  107期老版跑狗一字記之曰:【拒】
  詩(shī)雲: 日色高升月低微頂天立地
  深居簡(jiǎn)出,奭勿騷攝。謝經(jīng)探舫拒相邀。
  足不出戶(hù),只能速佑。天空海闊任道遙!
  玄機測字:《煙》
  解:足不出戶(hù),家禽:牛馬羊雞狗豬。
  綜合取肖:牛馬雞狗豬


  104期老版跑狗一字記之曰:【野】
  詩(shī)雲: 命裹焦畤不可得悠間安逸
  坐定粒六,一眼闟七,命裹焦畤不可得!
  焦欲焦求,悠闟安逸,始信本來(lái)燕一物?
  玄機測字:《定》
  解:焦欲焦求,悠闟安逸,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇羊雞


  103期老版跑狗一字記之曰:【鑫】
  詩(shī)雲:金枝玉萊最蟜貴三前九後
  一焉平川,虛輿委蛇,老少脊聚猜特碼,
  亢能有悔,投鼠忌器,五顏六色各自柴。
  玄機測字:《需》
  解:五顏六色各自柴,獨字生肖:鼠?;⑼民R羊。
  綜合取肖:?;⑼民R羊


  102期老版跑狗一字記之曰:【字】
  詩(shī)雲: 平生志氣與天高,高聳入云
  不力好意,只因妒忌,孤家寡人太自卑。
  真心報效,使命不遣,倭人品德比高低。
  玄機測字:《取》
  解:孤家寡人太自卑,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠?;⒑?span style="background-color: #FFFF00">狗豬


  100期老版跑狗一字記之曰:【盼】
  詩(shī)雲: 豬朋狗友自然來(lái)焦益有害
  尚毅人等,焦益有害,豬朋狗友自然來(lái)!
  千載難逢,望遠七前,金枝玉葉最嬌貴?
  玄機測字:《識》
  解:尚毅人等,焦益有害,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:?;⒑锕坟i


  097期老版跑狗一字記之曰:【盼】
  詩(shī)雲: 豬朋狗友自然來(lái)焦益有害
  周毅人等,舞益有害,豬朋狗友自然來(lái)!
  千載難逢,望遠七前,金枝玉葉最嬌貴?
  玄機測字:《識》
  解:千載難逢,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇馬


  093期老版跑狗一字記之曰:【鑫】
  詩(shī)雲: 金枝玉萊最蟜貴三前九後
  一禹平川,虛輿委蛇,老少膏聚猜特碼,
  亢能有悔,投鼠忌器,五顏六色各自染。
  玄機測字:《需》
  解:亢能有悔,投鼠忌器,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:?;⒑锕坟i


  086期老版跑狗一字記之曰:【拒】
  詩(shī)雲: 日色高升月低微頂天立地
  深居簡(jiǎn)出,譴勿騷授。謝經(jīng)探舫拒相邀。
  足不出戶(hù),只能速眺。天空海圜任逍遙!
  玄機測字:《煙》
  解:深居簡(jiǎn)出,家禽:牛馬羊雞狗豬。
  綜合取肖:牛羊雞狗豬


  085期老版跑狗一字記之曰:【野】
  詩(shī)雲: 命裹焦畤不可得悠間安逸
  坐定粒六,一眼開(kāi)七,命裹焦畤不可得!
  無(wú)欲無(wú)求,悠間安逸,始信本來(lái)燕一物?
  玄機測字:《定》
  解:無(wú)欲無(wú)求,悠間安逸,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇羊雞


  083期老版跑狗一字記之曰:【鑫】
  詩(shī)雲: 金枝玉萊最蟜貴三前九後
  一焉平川,虛輿委蛇,老少騰聚猜特碼,
  亢能有悔,投鼠忌器,五顏六色各自染。
  玄機測字:《需》
  解:五顏六色各自染,獨字生肖:鼠?;⑼民R羊。
  綜合取肖:鼠?;⑼民R


  081期老版跑狗一字記之曰:【折】
  詩(shī)雲: 失諸交臂悔恨逐握隙遇
  莫等團,要惜畤,休教燕花空折枝!
  掌畤橫,握隙遇,失諸交臂悔恨遇?
  玄機測字:《棕》
  解:掌畤橫,握隙遇,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔蛇馬羊雞


  080期老版跑狗一字記之曰:【盼】
  詩(shī)雲: 豬朋狗友自然來(lái)焦益有害
  團貌人等,焦益有害,豬朋狗友自然來(lái)!
  千載難逢,望遠七前,金枝玉葉最嬌貴?
  玄機測字:《識》
  解:千載難逢,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:龍蛇馬羊雞


  076期老版跑狗一字記之曰:【盼】
  詩(shī)雲: 豬朋狗友自然來(lái)焦益有害
  陰毅人等,焦益有害,豬朋狗友自然來(lái)!
  千載難逢,望遠七前,金枝玉葉最嬌貴?
  玄機測字:《識》
  解:陰毅人等,焦益有害,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:?;⒑锕坟i


  076期老版跑狗一字記之曰:【盼】
  詩(shī)雲: 豬朋狗友自然來(lái)焦益有害
  陰毅人等,焦益有害,豬朋狗友自然來(lái)!
  千載難逢,望遠七前,金枝玉葉最嬌貴?
  玄機測字:《識》
  解:陰毅人等,焦益有害,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:?;⒑锕坟i


  075期老版跑狗一字記之曰:【較】
  詩(shī)雲: 不必計較得或失澤善固執
  黑白分明,毋須著(zhù)墨,蒼羌如何間白黑!
  除惡登壺,揮善固孰,不必計較得或失?
  玄機測字:《佳》
  解:黑白分明,毋須著(zhù)墨,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:虎馬羊狗豬


  074期老版跑狗一字記之曰:【戰】
  詩(shī)雲: 邀月江楓燕南天,藕斷鯀速魋貳步。
  報功厚戴,祀事惟明。邀月江根燕南天。
  思文烈考,道濟群生。藕斷的速難貳步。
  玄機測字:《濟》
  解:邀月江根燕南天,夜肖:鼠?;㈦u狗豬。
  綜合取肖:鼠虎雞狗豬


  073期老版跑狗一字記之曰:【野】
  詩(shī)雲: 命裹焦畤不可得悠間安逸
  坐定粒六,一眼開(kāi)七,命裹焦畤不可得!
  焦欲焦求,悠間安逸,始信本來(lái)焦一物?
  玄機測字:《定》
  解:焦欲焦求,悠間安逸,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇馬


  072期老版跑狗一字記之曰:【鑫】
  詩(shī)雲: 金枝玉萊最蟜貴三前九後
  一禹平川,虛輿委蛇,老少膏聚猜特碼,
  亢能有悔,投鼠忌器,五顏六色各自柴。
  玄機測字:《需》
  解:五顏六色各自柴,獨字生肖:鼠?;⑼民R羊。
  綜合取肖:鼠?;⑼民R羊


  071期老版跑狗一字記之曰:【求】
  詩(shī)雲: 等到萊落伴鳳隨,收拾心情早記去。
  大路求燈,殊途求登。等到萊落伴鳳隨。。
  人向有能,各具性格。收拾心情早式去
  玄機測字:《志》
  解:人向有能,各具性格,獨字生肖:鼠?;⑼民R羊。
  綜合取肖:鼠牛兔馬羊


  067期老版跑狗一字記之曰:【鑫】
  詩(shī)雲: 金枝玉萊最蟜貴三前九後
  一島平川,虛輿委蛇,老少脊聚猜特碼,
  亢能有悔,投鼠忌器,五顏六色各自柴。
  玄機測字:《需》
  解:五顏六色各自柴,獨字生肖:鼠?;⑼民R羊。
  綜合取肖:鼠?;⑼民R


  066期老版跑狗一字記之曰:【拒】
  詩(shī)雲: 日色高升月低微頂天立地
  深居簡(jiǎn)出,譴勿騷援。謝經(jīng)探舫拒相邀。
  足不出戶(hù),只能速佑。天空海圈任道遙!
  玄機測字:《煙》
  解:深居簡(jiǎn)出,家禽:牛馬羊雞狗豬。
  綜合取肖:牛馬羊雞狗


  065期老版跑狗一字記之曰:【爬】
  詩(shī)雲: 沒(méi)法高形最雄受,遺有爬蠱在後頭
  高不成,低不就,沒(méi)法高形最雕受。
  莫琉怨,不如狗,遺有爬對在後頭!
  玄機測字:《橋》
  解:高不成,低不就,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠虎猴狗豬


  064期老版跑狗一字記之曰:【野】
  詩(shī)雲: 命裹畤不可得悠間安逸
  坐定粒六,一眼闟七,命裹焦畤不可得!
  焦欲焦求,悠闇安逸,始信本來(lái)來(lái)一物?
  玄機測字:《定》
  解:焦欲焦求,悠闇安逸,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇馬


  063期老版跑狗一字記之曰:【較】
  詩(shī)雲: 不必計較得或失揮善固執
  黑白分明,毋須著(zhù)墨,蒼羌如何間白黑!
  除惡婢壺,揮善固軌,不必計較得或失?
  玄機測字:《佳》
  解:除惡婢壺,揮善固軌,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:?;ⅠR羊


  060期老版跑狗一字記之曰:【盼】
  詩(shī)雲: 豬朋狗友自然來(lái)焦益有害
  間雙人等,焦益有害,豬朋狗友自然來(lái)!
  千載難逢,望遠七前,金枝玉葉最嬌貴?
  玄機測字:《識》
  解:千載難逢,望遠七前,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇馬羊


  059期老版跑狗一字記之曰:【蔬】
  詩(shī)雲: 以訛傳訛嘗妳傻,枯樹(shù)焦花也結果。
  掌上能舞,有何不可,以訛傳訛裳妳傻。
  身輕如燕,若是焦錯,枯楫焦花也結果!
  玄機測字:《肥》
  解:掌上能舞,有何不可,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:?;ⅠR羊狗


  057期老版跑狗一字記之曰:【盼】
  詩(shī)雲: 豬朋狗友自然來(lái)焦益有害
  周毅人等,焦益有害,豬朋狗友自然來(lái)!
  千載難逢,望遠七前,金枝玉葉最嬌貴?
  玄機測字:《識》
  解:千載難逢,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇馬


  056期老版跑狗一字記之曰:【較】
  詩(shī)雲: 不必計較得或失揮善固執
  黑白分明,毋須著(zhù)墨,蒼羌如何間白黑!
  除惡婢壺,揮善固孰,不必計較得或失?
  玄機測字:《佳》
  解:黑白分明,毋須著(zhù)墨,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇羊雞


  055期老版跑狗一字記之曰:【戰】
  詩(shī)雲: 邀月江楓燕南天,藕斷鯀速譙貳步。
  報功厚載,祀事惟明。邀月江根燕南天。
  思文烈考,道濟群生。藕斷絳速魋貳步。
  玄機測字:《濟》
  解:報功厚載,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:?;ⅠR羊


  049期老版跑狗一字記之曰:【偶】
  詩(shī)雲: 至理名言說(shuō)不隼,耳口相傅登可信
  覆巢之下,也有完卵,至理名言說(shuō)不隼。
  眼完為贇,拒受愚弄,耳口相傅登可信!
  玄機測字:《徨》
  解:覆巢之下,也有完卵,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇羊雞


  047期老版跑狗一字記之曰:【防】
  詩(shī)雲: 四五出頭有玄機花花公子
  人不強,騰不肚。萬(wàn)敢闟錫走四方。
  避鋒芒,掩行藏。謹小慎微虛虛防!
  玄機測字:《流》
  解:謹小慎微虛虛防,小肖:鼠兔龍蛇猴雞。
  綜合取肖:鼠兔龍蛇


  045期老版跑狗一字記之曰:【叫】
  詩(shī)雲: 浪子回頭金不換必有出路
  燕虛容身,唯有外逃,雄霸獸壇自稱(chēng)王!
  謫者生存,必有出路,浪子回頭金不換?
  玄機測字:《逃》
  解:雄霸獸壇自稱(chēng)王,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:虎馬羊狗豬


  044期老版跑狗一字記之曰:【鑫】
  詩(shī)雲: 金枝玉萊最蟜貴三前九後
  一焉平川,虛輿委蛇,老少膏聚猜特碼,
  亢范有悔,投鼠忌器,五顏六色各自柴。
  玄機測字:《需》
  解:五顏六色各自柴,獨字生肖:鼠?;⑼民R羊。
  綜合取肖:鼠?;?span style="background-color: #FFFF00">兔馬羊


  043期老版跑狗一字記之曰:【拒】
  詩(shī)雲: 日色高升月低微頂天立地
  深居簡(jiǎn)出,僅勿騷攝。謝經(jīng)探舫拒相邀。
  足不出戶(hù),只能速佑。天空海闇任逍遙!
  玄機測字:《煙》
  解:天空海闇任逍遙,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:?;ⅠR羊狗


  042期老版跑狗一字記之曰:【爬】
  詩(shī)雲: 沒(méi)法高形最魋受,遺有爬蠱在後蟆
  高不成,低不就,沒(méi)法高形最魋受。
  莫琉怨,不如狗,遺有爬對在後頭!
  玄機測字:《橋》
  解:莫琉怨,不如狗,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠牛猴狗豬


  039期老版跑狗一字記之曰:【葉】
  詩(shī)雲: 淡月疏星三六章,仙鳳吹下四八香。
  遐哉上古,生襄輿柱。淡月疏星三六章。
  句旗是生,乃有甫田。仙鳳吹下四八香。
  玄機測字:《龍》
  解:淡月疏星三六章,夜肖:鼠?;㈦u狗豬。
  綜合取肖:鼠?;?span style="background-color: #FFFF00">雞狗豬


  038期老版跑狗一字記之曰:【折】
  詩(shī)雲: 失諸交臂悔恨遙握隙遇
  莫等團,要惜畤,休教焦花空折枝!
  掌畤橫,握隙遇,失睹交臂悔恨遙?
  玄機測字:《棕》
  解:失睹交臂悔恨遙,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠?;⒑?span style="background-color: #FFFF00">狗豬


  035期老版跑狗一字記之曰:【執】
  詩(shī)雲: 莫待焦畤想有畤不食財
  有得孰,勿孰翰,緊握禨遇莫遽疑!
  不貪財,人笑寨,莫待焦畤想有畤?
  玄機測字:《遲》
  解:不貪財,人笑寨,貧苦生肖,牛馬猴雞狗鼠。
  綜合取肖:牛馬雞狗鼠


  033期老版跑狗一字記之曰:【較】
  詩(shī)雲: 不必計較得或失閡善固軌
  黑白分明,毋須著(zhù)墨,蒼羌如何間白黑!
  除惡婢壺,揮善固鎮,不必計較得或失?
  玄機測字:《佳》
  解:除惡婢壺,揮善固鎮,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:?;ⅠR羊


  031期老版跑狗一字記之曰:【野】
  詩(shī)雲: 命裹焦畤不可得悠胃安逸
  坐定粒六,一眼闟七,命裹焦畤不可得!
  焦欲焦求,悠面安逸,始信本來(lái)燕一物?
  玄機測字:《定》
  解:焦欲焦求,悠面安逸,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇馬羊


  030期老版跑狗一字記之曰:【鑫】
  詩(shī)雲:金枝玉萊最蟜貴三前九後
  一禹平川,虛輿委蛇,老少膏聚猜特碼,
  亢能有悔,投鼠忌器,五顏六色各自柴。
  玄機測字:《需》
  解:老少膏聚猜特碼,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠虎猴狗豬


  029期老版跑狗一字記之曰:【求】
  詩(shī)雲: 等到萊落伴鳳隨,收拾心情早都去。
  大路求穩,殊途求登。等到萊落伴鳳隨。
  人向有能,各具性格。收拾心情早歸去。
  玄機測字:《志》
  解:人向有能,各具性格,獨字生肖:鼠?;⑼民R羊。
  綜合取肖:028期老版跑狗一字記之曰:【防】
  詩(shī)雲: 四五出頭有玄機花花公子
  人不強,騰不光。脆敢闟人走四方。
  避鋒芒,掩行藏。部小慎微慮虛防!
  玄機測字:《流》
  解:人不強,騰不光,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:?;ⅠR狗豬


  023期老版跑狗一字記之曰:【退】
  詩(shī)雲: 徙來(lái)攀附不是福一仆碌
  木封木,竹封竹,徙來(lái)攀附不是福!
  不自量,一仆碌,知蠢而退非畏縮?
  玄機測字:《棒》
  解:不自量,一仆碌,貧苦生肖,牛馬猴雞狗鼠。
  綜合取肖:牛馬雞狗鼠


  022期老版跑狗一字記之曰:【叫】
  詩(shī)雲: 浪子回頭金不換必有出路
  焦虛容身,唯有外逃,雄霸獸壇自稱(chēng)王!
  謫者生存,必有出路,浪子回頭金不換?
  玄機測字:《逃》
  解:雄霸獸壇自稱(chēng)王,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:?;ⅠR羊狗


  020期老版跑狗一字記之曰:【嗚】
  詩(shī)雲: 緊急救援有經(jīng)驗,黃金三日豈敢拖。
  自嗚得意,高不可攀。緊急救援有經(jīng)璧。
  癡心妄想,自招麻煩。黃金三日登敢拖。
  玄機測字:《癡》
  解:癡心妄想,自招麻煩,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠?;⒑锕?span style="background-color: #FFFF00">豬


  017期老版跑狗一字記之曰:【防】
  詩(shī)雲: 四五出頭有玄機花花公子
  人不強,周不網(wǎng)。脆敢闟蕩走四方。
  避鋒芒,掩行藏。讙小慎微虛虛防!
  玄機測字:《流》
  解:讙小慎微虛虛防,小肖:鼠兔龍蛇猴雞。
  綜合取肖:鼠兔龍猴雞


  016期老版跑狗一字記之曰:【拒】
  詩(shī)雲: 日色高升月低微頂天立地
  深居簡(jiǎn)出,但勿騷援。謝經(jīng)探舫拒相邀。
  足不出戶(hù),只能速佑。天空海闟任逍遙!
  玄機測字:《煙》
  解:足不出戶(hù),家禽:牛馬羊雞狗豬。
  綜合取肖:牛馬羊雞狗


  012期老版跑狗一字記之曰:【拒】
  詩(shī)雲: 日色高升月低微頂天立地
  深居簡(jiǎn)出,譴勿騷攝。謝經(jīng)探舫拒相邀。
  足不出戶(hù),只能速佑。天空海闇任逍遙!
  玄機測字:《煙》
  解:天空海闇任逍遙,天肖:兔猴馬豬牛龍。
  綜合取肖:兔猴豬牛龍


  010期老版跑狗一字記之曰:【戴】
  詩(shī)雲: 邀月江楓燕南天,藕斷絳速譙貳步。
  報功厚戴,祀事惟明。邀月江根燕南天。
  思文烈考,道濟群生。藕斷歘速魋貳步。
  玄機測字:《濟》
  解:邀月江根燕南天,天肖:兔猴馬豬牛龍。
  綜合取肖:兔猴馬豬牛


  009期老版跑狗一字記之曰:【爬】
  詩(shī)雲: 沒(méi)法高形最魋受,遺有爬蠱在後或
  高不成,低不就,沒(méi)法高形最雕受。
  莫嗟怨,不如狗,遺有爬蠱在後頭!
  玄機測字:《橋》
  解:高不成,低不就,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠?;⒑?span style="background-color: #FFFF00">狗豬


  005期老版跑狗一字記之曰:【衡】
  詩(shī)雲: 自古英雄出少年頂天立地
  參參不盡,六六無(wú)窮,萬(wàn)事如意路路通。
  橫沖直撞,不分西東,自由奇逢應早春。
  玄機測字:《少》
  解:萬(wàn)事如意路路通,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇馬羊


  003期老版跑狗一字記之曰:【野】
  詩(shī)雲: 命裹焦畤不可得悠間安逸
  坐定粒六,一眼闟七,命裹燕畤不可得!
  無(wú)欲無(wú)求,悠間安逸,始信本來(lái)焦一物?
  玄機測字:《安》
  解:無(wú)欲無(wú)求,悠間安逸,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇馬羊


  001期老版跑狗一字記之曰:【近】
  詩(shī)雲: 虎頭蛇尾中生肖志同道合
  蛇若焦頭,經(jīng)封不行。美食富前也雕吞。
  一不封路,周上抽身。何必圓速而擒近?
  玄機測字:《踐》
  解:美食富前也雕吞,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇馬羊雞


  361期老版跑狗一字記之曰:【鑫】
  詩(shī)雲: 金枝玉萊最蟜貴三前九後
  一禹平川,虛輿委蛇,老少膏聚猜特碼,
  亢能有悔,投鼠忌器,五顏六色各自柴。
  玄機測字:《需》
  解:五顏六色各自柴,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇馬羊


  359期老版跑狗一字記之曰:【識】
  詩(shī)雲: 千軍萵周皆命,戴塌殽故保家措。
  看圄識字,象形畬意。千罩寓愚皆命。
  開(kāi)明晃山,毋須暗示。載場(chǎng)毅故保家圓。
  玄機測字:《開(kāi)》
  解:開(kāi)明晃山,山肖:鼠虎兔羊猴雞豬。
  綜合取肖:鼠虎兔羊雞豬


  359期老版跑狗一字記之曰:【識】
  詩(shī)雲: 千軍萵周皆命,戴塌殽故保家措。
  看圄識字,象形畬意。千罩寓愚皆命。
  開(kāi)明晃山,毋須暗示。載場(chǎng)毅故保家圓。
  玄機測字:《開(kāi)》
  解:開(kāi)明晃山,山肖:鼠虎兔羊猴雞豬。
  綜合取肖:鼠虎兔羊雞豬


  358期老版跑狗一字記之曰:【求】
  詩(shī)雲: 等到萊落伴鳳隨,收拾心情早蹋去。
  大路求穩,殊途求登。等到菜落伴鳳隨。
  人向有襪,各具性格。收拾心情早都去。
  玄機測字:《志》
  解:人向有襪,各具性格,獨字生肖:鼠?;⑼民R羊。
  綜合取肖:鼠?;?span style="background-color: #FFFF00">兔馬羊


  357期老版跑狗一字記之曰:【戰】
  詩(shī)雲:邀月江楓燕南天,藕斷絳速選貳步。
  報功厚戴,祀事惟明。邀月江根燕南天。
  思文烈考,道濟群生。藕斷絳速魋貳步。
  玄機測字:《濟》
  解:報功厚戴,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:?;ⅠR羊


  353期老版跑狗一字記之曰:【叫】
  詩(shī)雲: 浪子回頭金不換必有出路
  焦虛容身,唯有外逃,雄霸獸壇自稱(chēng)王!
  謫者生存,必有出路,浪子回頭金不換?
  玄機測字:《逃》
  解:雄霸獸壇自稱(chēng)王,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:?;?span style="background-color: #FFFF00">馬羊狗豬


  352期老版跑狗一字記之曰:【識】
  詩(shī)雲: 千軍萵周皆命,戴塌殽故保家措。
  看圄識字,象形畬意。千罩寓愚皆命。
  開(kāi)明晃山,毋須暗示。載場(chǎng)毅故保家圓。
  玄機測字:《開(kāi)》
  解:開(kāi)明晃山,山肖:鼠虎兔羊猴雞豬。
  綜合取肖:鼠虎兔羊猴雞


  350期老版跑狗一字記之曰:【爬】
  詩(shī)雲: 沒(méi)法高形最魋受,遐有爬蠱在後頭
  高不成,低不就,沒(méi)法高形最雕受。
  莫嗟怨,不如狗,遺有爬—在後頭!
  玄機測字:《橋》
  解:高不成,低不就,沒(méi)法高形最雕受,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠?;⒑?span style="background-color: #FFFF00">虎豬


  348期老版跑狗一字記之曰:【往】
  詩(shī)雲: 五湖四海任遨游雨過(guò)天晴
  回首往事,雨過(guò)天晴,五湖四海任遨游!
  君子之交,不知所云,一心兩用必誤事?
  玄機測字:《云》
  解:回首往事,雨過(guò)天晴,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:龍蛇馬羊雞


  347期老版跑狗一字記之曰:【防】
  詩(shī)雲: 四五出頭有玄機花花公子
  人不強,馬不壯。脆敢闟蕩走四方。
  避鋒芒,掩行藏。讙小慎微虛虛防!
  玄機測字:《流》
  解:人不強,馬不壯,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:?;?span style="background-color: #FFFF00">馬羊狗豬


  346期老版跑狗一字記之曰:【拒】
  詩(shī)雲: 日色高升月低微頂天立地
  深居簡(jiǎn)出,譴勿騷援。謝紹探舫拒相邀。
  足不出戶(hù),只能速眺。天空海闇任逍遙!
  玄機測字:《煙》
  解:足不出戶(hù),家禽:牛馬羊雞狗豬。
  綜合取肖:牛馬雞狗豬


  345期老版跑狗一字記之曰:【叫】
  詩(shī)雲: 浪子回頭金不換必有出路
  焦虛容身,唯有外逃,雄霸獸壇自稱(chēng)王!
  謫者生存,必有出路,浪子回頭金不換?
  玄機測字:《逃》
  解:雄霸獸壇自稱(chēng)王,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:?;ⅠR羊狗豬


  344期老版跑狗一字記之曰:【鑫】
  詩(shī)雲: 金枝玉萊最蟜貴三前九後
  一禹平川,虛輿委蛇,老少膏聚猜特碼,
  亢能有悔,投鼠忌器,五顏六色各自柴。
  玄機測字:《需》
  解:一禹平川,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖: 343期老版跑狗一字記之曰:【較】
  詩(shī)雲: 不必計較得或失墠善固孰
  黑白分明,毋須著(zhù)墨,蒼蠅如何間白黑!
  除惡務(wù)壺,揮善固孰,不必計較得或失?
  玄機測字:《佳》
  解:不必計較得或失,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:龍蛇馬羊雞


  342期老版跑狗一字記之曰:【識】
  詩(shī)雲: 千單萵周皆命,戴塌殽故保家回。
  看圓藏字,象形畬意。千軍萵嗎愚皆命。
  開(kāi)門(mén)見(jiàn)山,毋須暗示。載塌毅故保家顧。
  玄機測字:《開(kāi)》
  解:開(kāi)門(mén)見(jiàn)山,山肖:鼠虎兔羊猴雞豬。
  綜合取肖:鼠虎兔羊猴雞


  341期老版跑狗一字記之曰:【?】
  詩(shī)雲: 緊急救援有經(jīng)驗,黃金三日登敢拖。
  自噶得意,高不可攀。緊急救援有經(jīng)驗。
  圄心妄想,自招麻煩。黃金三日登敢拖。
  玄機測字:《痰》
  解:圄心妄想,自招麻煩,兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠?;⒑锕坟i


  340期老版跑狗一字記之曰:【偶】
  詩(shī)雲: 至理名言說(shuō)不率,耳口相傅登可信
  覆巢之下,也有完卵,至理名言說(shuō)不隼。
  眼見(jiàn)為實(shí),拒受愚弄,耳口相傅登可信!
  玄機測字:《徨》
  解:覆巢之下,也有完卵,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇羊雞


  339期老版跑狗一字記之曰:【求】
  詩(shī)雲: 等到萊落伴鳳隨,收拾心情早蹋去。
  大路求穩,殊途求變。等到萊落伴鳳隨。
  人向有志,各具性格。收拾心情早歸去。
  玄機測字:《志》
  解:收拾心情早歸去,家禽:牛馬羊雞狗豬。
  綜合取肖:牛羊雞狗豬


  338期老版跑狗一字記之曰:【野】
  詩(shī)雲: :命裹焦畤不可得悠間安逸
  坐定粒六,一眼闟七,命裹焦畤不可得!
  焦欲焦求,悠間安逸,始信本來(lái)燕一物?
  玄機測字:《定》
  解:焦欲焦求,無(wú)邊生肖:鼠?;⑼民R羊。
  綜合取肖:鼠?;⑼民R羊


  337期老版跑狗一字記之曰:【折】
  詩(shī)雲: 失諸交臂悔恨逐握隙遇
  莫等間,要惜畤,休教燕花空折枝!
  掌畤樓,握隙遇,失諸交臂悔恨遙?
  玄機測字:《棕》
  解:莫等間,要惜畤,勤奮的生肖,牛馬猴雞狗龍
  綜合取肖:牛馬猴雞狗龍


  336期老版跑狗一字記之曰:【往】
  詩(shī)雲: 五湖四海任遨游雨過(guò)天晴
  回首往事,雨過(guò)天晴,五湖四海任遨游!
  君子之交,不知所云,一心兩用必誤事?
  玄機測字:《云》
  解:回首往事,雨過(guò)天晴,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇馬羊


  335期老版跑狗一字記之曰:【衡】
  詩(shī)雲: 自古英雄出少年頂天立地
  參參不盡,六六無(wú)窮,萬(wàn)事如意路路通。
  橫沖直撞,不分西東,自由奇逢應早春。
  玄機測字:《少》
  解:橫沖直撞,不分西東兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠?;⒑锕坟i


  334期老版跑狗一字記之曰:【戴】
  詩(shī)雲: 邀月江楓燕南天,藕斷絳速譙貳步。
  報功厚戴,祀事惟明。邀月江根燕南天。
  思文烈考,道濟群生。藕斷鯀速魋貳步。
  玄機測字:《濟》
  解:報功厚戴,大肖:?;ⅠR羊狗豬。
  綜合取肖:?;ⅠR羊


  333期老版跑狗一字記之曰:【野】
  詩(shī)云:命裹焦畤不可得悠間安逸
  坐定粒六,一眼闟七,命裹焦畤不可得!
  焦欲焦求,悠間安逸,始信本來(lái)焦一物?
  玄機測字:《定》
  解:焦欲焦求,悠間安逸,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:龍蛇馬羊雞


  332期老版跑狗一字記之曰:【軌】
  詩(shī)曇:莫待焦畤想有畤不食財
  有得軌,勿軟翰,緊握禨遇莫逐疑!
  不貪財,人笑攘,莫待焦畤想有畤?
  玄機測字:《遙》
  解:不貪財,人笑攘,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇馬羊雞


  331期老版跑狗一字記之曰:【盼】
  詩(shī)雲:豬朋狗友自然來(lái)焦益有害
  間毅人等,焦益有害,豬朋狗友自然來(lái)!
  千載難逢,望遠七前,金枝玉葉最嬌貴?
  玄機測字:《澈》
  解:豬朋狗友自然來(lái),兇丑:鼠?;⒑锕坟i。
  綜合取肖:鼠?;⒑锕坟i


  330期老版跑狗一字記之曰:【往】
  詩(shī)震:五湖四海任遨游雨過(guò)天晴
  回首往事,雨過(guò)天晴,五湖四海任遨游!
  君子之交,不知所云,一心兩用必誤事?
  玄機測字:《云》
  解:回首往事,雨過(guò)天晴,吉美:兔龍蛇馬羊雞。
  綜合取肖:兔龍蛇馬羊雞


  329期老版跑狗一字記之曰:【識】
  詩(shī)云:千軍萬(wàn)馬皆聽(tīng)命,戰場(chǎng)殺故保家國。
  看圖識字,象形會(huì )意。千軍萬(wàn)馬皆聽(tīng)命。
  開(kāi)門(mén)見(jiàn)山,毋須暗示。戰場(chǎng)殺故保家國。
  玄機測字:《開(kāi)》
  解:開(kāi)門(mén)見(jiàn)山,山肖:鼠虎兔羊猴雞豬。
  綜合取肖:鼠虎兔羊猴雞豬


  328期老版跑狗一字記之曰:【防】
  詩(shī)雲:四五出頭有玄機花花公子
  人不強,馬不壯。膽敢闖蕩走四方。
  避鋒芒,掩行藏。謹小慎微處處防!
  玄機測字:《流》
  解:人不強,馬不壯,小肖:鼠兔龍蛇猴雞。
  好男人新资源在线播放,不知火舞被啪完整版漫画,越南肥女bbwhd,人人入人人爱
  <tbody id="btjzt"><noscript id="btjzt"></noscript></tbody>
  <tbody id="btjzt"><track id="btjzt"></track></tbody>
  <button id="btjzt"></button>